Naše filosofie

Minerální voda Korunní tříbí svůj charakter dlouhé roky. Čerpá při tom z unikátních vlastností hornin, typických pro oblast Doupovských hor, jež se utvářely po miliony let. I proto dobře víme, že není jen majetkem naší generace, a postupujeme vždy tak, aby nám její zdroje zůstaly co nejdéle. Proto o všechny naše hlubinné vrty pravidelně pečujeme, kontrolujeme jejich stav a při jakémkoli zásahu volíme vždy ten nejšetrnější způsob.

Voda je základem našeho života a jen málokterý segment potravinářského průmyslu je tak kontrolován pečlivěji než právě minerální vody. Pro nás v Korunní je propracovaný systém kontroly jakosti a kvality našich výrobků samozřejmostí. Proto mají naše zdroje osvědčení Českého inspektorátu lázní a zřídel Ministerstva zdravotnictví, a proto jsme zavedli integrovaný systém řízení dle norem ISO 9001:2016, FSSC 22000 a jejich certifikací.

  • FSSC 22 000 - Systém managementu bezpečnosti potravin (Food Safety System Certification), založený na řízení bezpečnosti potravin v souladu s ČSN EN ISO 22000:2005 „Požadavky na organizaci v potravinářském řetězci“, která spojuje prvky jako interaktivní komunikaci, management systému, zásady HACCP a a požadavky na bezpečnost potravin v podobě „Programů nezbytných předpokladů pro bezpečnost potravin ve výrobě potravin“ uvedených v ISO 22002-1:2010. Jedná se o mezinárodní standard pro bezpečnost potravin, který je uznán organizací GFSI (Global Food Safety Initiative) a jeho certifikace je akceptována obchodními řetězci jako dostatečný důkaz o zajišťování bezpečnosti potravin ze strany výrobce.
  • ČSN EN ISO 9001:2016 - Mezinárodní organizace pro normalizaci (The International Organization for Standardization). Norma stanoví jednoduchou zásadu, kdy vedení firmy určí své cíle a plány v oblasti kvality své produkce a tyto jsou postupně pomocí nastavených procesů realizovány, přičemž účinnost těchto procesů je měřena a monitorována, aby společnost mohla přijmout účinná opatření na změnu. Norma se zabývá principy řízení dokumentace, lidských zdrojů, infrastruktury, zavádí procesy komunikace se zákazníky, hodnocení dodavatelů, měření výkonnosti procesů a také interní audity za účelem získání zpětné vazby.

Věděli jste?

Není to výrazem naší nezodpovědnosti, právě naopak. Bereme v potaz životní cyklus současných obalových materiálů a jejich chování, a proto se aktivně zapojujeme do zavedeného recyklačního procesu. Bioplasty už z podstaty jejich složení nelze recyklovat, nepatří tudíž do žlutých kontejnerů a v třídírnách se z plastového odpadu musí odstraňovat. Celý recyklační proces se tak komplikuje, nemluvě o nákladech na nové výrobní provozy. Informace o správné recyklaci se snažíme předávat i svým koncovým zákazníkům.
Co se tedy děje s plastovou lahví poté, co začne svou pouť v útrobách žlutého kontejneru? Plastový odpad se sváží dohromady, při průchodu dotřiďovací linkou se pak oddělí PET od polystyrenu, fólií a dalších druhů plastového odpadu. Lahve se také zbaví víčka a etikety (je tedy jedno, jestli lahve vyhazujete s víčkem nebo bez a jestli z nich odstraníte etiketu). Následně jsou rozdrceny na částečky o průměru několika milimetrů, které se několikrát pročistí a vysuší. Tato drť se poté prodává a posléze může být použita třeba pro výrobu umělých vláken. Ta, která se podílí na výrobě výplní do zimních bund, spacáků, autosedaček, koberců nebo sedacích souprav. Je pravděpodobné, že recyklované plasty obsahuje i váš zahradní nábytek, zatravňovací dlažba na vaší zahradě, kolíčky na prádlo nebo protihlukové stěny kolem dálnic a železnic.
Podle mnoha různých studií jsou PET lahve ze všech druhů plastů z hlediska uvolňování mikročástic nejméně nebezpečné.